1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей до Львівської спеціалізованої школи І - III ступенів №69 здійснюється на конкурсній основі згідно з " Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. № 389

1.2 У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.3 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, від Скнилівської трагедії зараховуються на пільговій основі.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного відбору оголошуються за два місяці до його початку. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації. У приміщенні школи розміщуються умови і терміни проведення конкурсу. Зразки завдань, за якими проводиться приймання дітей вивішуються в школі на дошці оголошень за місяць до проведення конкурсних випробувань.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року (травень-червень).

2.3. За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання

( серпень).

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. Наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсного приймання в школі створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з Радою школи. До комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор школи або його заступник.

2.6. До участі в конкурсі для навчання у 1класі допускаються діти, яким, як правило, виповнилось 6 років на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, на ім'я директора школи.

2.7. Крім заяви подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка .

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1 класу, проводить педагогічна комісія у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною складається з діагностичних завдань для перевірки загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації школи.

3.3. Співбесіда триває не більше 30 хв.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів школи, проводяться за умови наявності вільних місць. Адміністрація самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів відповідно до Інструкції. Приймання учнів до школи, які до конкурсу навчалися у навчальному закладі такого ж типу, може відбуватися за співбесідою ( за умови попереднього погодження з приймальною комісією).

3.5. Діагностичні завдання розробляються педагогічною комісією на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології, учителями-предметниками. Завдання затверджуються директором школи та погоджуються з відділом освіти Сихівського району УО ДГП ЛМР (далі - відділ освіти).

3.6. Результати конкурсних випробувань оформляються педагогічною комісією у вигляді протоколу, який вивішується в школі не пізніше, ніж через три дні після його проведення для загального ознайомлення.

3.7. Дітям , які хворіли під час проведення конкурсних випробувань , надається право для участі в повторних конкурсних випробуваннях( на підставі медичної довідки, яку надають батьки , або особи що їх замінюють). Терміни проведення таких випробувань визначає директор школи.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи
наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей
проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Якщо батьки дітей, або особи, які їх заміняють, не згідні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу.

4.3. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується директором школи і погоджується з відділом освіти.

4.4. Апеляційна комісія розглядає результати конкурсу протягом 3-х днів з дня їх подання. Додаткові випробування під час апеляції не проводяться.

4.5. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, вони можуть звернутись до відділу освіти , який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.6. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1 класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.7. Діти, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил конкурсного приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсного приймання, порядком зарахування учнів до школи, за його результатами, здійснюють відділ освіти та Управління освіти ДГП ЛМР.

Кiлькiсть переглядiв: 500

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.